Trung tâm Khách hàng

Cấp bậc thành viên

- Đã đăng ký (chưa phát sinh hoá đơn)
- Dưới 500 điểm (Tương đương dưới 10 triệu đồng)
- 500 - 1500 điểm (Tương đương từ 10 đến 30 triệu đồng)
- Trên 1500 điểm (Tương đương từ 30 triệu đồng trở lên)

Điểm

Điểm tích lũy

- Điểm mua hàng: 20.000 VNĐ = 1 điểm
- Điểm thưởng: 40.000 VNĐ = 1 điểm (chỉ áp dụng khi khách hàng mua hàng tại http://www.laneige.com/vn)

Hạn sử dụng điểm

- Thời hạn: trong vòng 12 tháng kể từ ngày trở thành thành viên.
- Hết hạn đổi điểm: số điểm tích luỹ còn lại sẽ tự động huỷ nếu khách hàng chưa đổi quà.
- Trong trường hợp khách phát sinh hoá đơn trên 30 triệu đồng (12 tháng), điểm sẽ được duy trì trong 12 tháng tiếp theo.

Mức điểm đổi sản phẩm

- Mức điểm đổi tối thiểu: 250 điểm
- Thời gian đổi: trong giờ mở cửa của các cửa hàng Laneige hoặc được xác nhận kèm theo đơn hàng mua tại www.laneige.com/vn/vi
- Sản phẩm đổi: theo danh mục sản phẩm được liêt kê chi tiết tại

- Mỗi thành viên chỉ sở hữu và tích lũy điểm trên một mã số thẻ duy nhất
- Điểm tích lũy chỉ có giá trị tích lũy điểm và đổi điểm tại Việt Nam
- Điểm tích lũy không được trao đổi và chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân nào khác
- Điểm tích lũy có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày tham gia trở thành thành viên
- Cơ cấu và chương trình tích lũy điểm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước
- Laneige không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin đăng ký do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác
- Nếu bạn có bất kỳ thay đổi thông tin cá nhân hoặc gửi câu hỏi về chương trình thành viên của Laneige, xin vui lòng liên hệ:
    > Email: laneige@vn.amorepacific.com
    > Facebook: https://www.facebook.com/vnlaneige
    > Website: www.laneige.com/vn/vi
    > Hotline: 0913 799 000


로딩중